Dynamic Leadership

DYNAMICZNE PRZYWÓDZTWO 

Ścieżka pomagać budować umiejętności strategicznego lidera i negocjatora. Składa się z projektów, które koncentrują się na rozumieniu stylów przywództwa, komunikacji, wpływie konfliktu na grupę i umiejętnościach potrzebnych do zarządzania konfliktem. Każdy projekt kładzie również nacisk na rozwój strategii ułatwiających zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany w grupie czy organizacji, na komunikację interpersonalną oraz wystąpienia publiczne. Ścieżka Dynamiczne Przywództwo kończy się projektem skupionym na zastosowaniu umiejętności przywódczych. 

Warto wybrać tę ścieżkę, jeśli stoisz przed wyzwaniem podjęcia nowego stanowiska w pracy lub jeśli w sytuacji w której się znajdujesz, zarządzasz grupą ludzi.