Spotkania

Kluby Toastmasters w Poznaniu:

Poniedziałek 19:00-21:00 – klub angielskojęzyczny – Verbal Victory
https://www.facebook.com/toastmasters.poznan.english/


Wtorek 19:00-21:00 POZnaj Toastmasters
https://www.facebook.com/POZnajToastmastersPoznanwtorek/
http://poznajtoastmasters.pl


Środa 19:00-21:00 Toastmasters Poznań
https://www.facebook.com/toastmasterspoznan/?fref=ts
http://toastmasters-poznan.pl/


Czwartek 19:00-20:30 – klub biznesowy Toastmasters Business Club
https://www.facebook.com/TMBusinessPoznan/?fref=ts


Czwartek (spotykamy się co 2 tygodnie) 9:00-11:00 – klub korporacyjny GSK BSC Poznan Toastmasters
https://www.toastmasters.org/Find-a-Club/05209202-gsk-bsc-poznan-toastmasters


Niedziela 19:00-21:00 – klub ekonomiczno dyskusyjny KontestMasters
https://www.facebook.com/KontestMasters/?fref=ts