Funkcje podczas spotkania

W klubie Toastmasters oprócz rozwijania się jako mówca można korzystać też ze ścieżki rozwoju lidera, pełniąc poniższe role na spotkaniach, czy też organizując dodatkowe wydarzenia. Zdobywamy dzięki temu doświadczenie, obycie ze sceną jak również uczymy się kreatywnego myślenia, czy aktywnego słuchania. Warto pełnić każdą z ról tak samo często jak wygłaszać mowy.

Toastmaster Wieczoru

Do zadań tej osoby należy prowadzenie spotkania, dbanie o to, by przebiegało zgodnie z agendą, by mówcy zostali zapowiedzeni w należyty sposób, a także by powitać i podziękować im gorącymi brawami.

Funkcja ta to swoisty wodzirej od niego zależy jak to spotkanie wygląda i czy publiczność dobrze się bawi, jednocześnie się ucząc. Toastmaster Wieczoru panuje nad całością spotkania oraz ma możliwość prowadzenia go na swój sposób wybierając temat wieczoru i przekazując cenne informację z nim związane.

Osoba pełniąca funkcję Toastmastera Wieczoru uczy się w ten sposób kreatywności, opanowania na scenie oraz współpracy z zespołem osób funkcyjnych, z którym pozostaje w stałym kontakcie.

Główny Oceniający

Zadaniem tej osoby jest zebrać zespół osób funkcyjnych co najmniej na dzień przed spotkaniem, dzięki temu mamy gwarancję, że spotkanie będzie przebiegać prawidłowo, a mówcy uzyskają odpowiednie informację zwrotne.

Główny oceniający podsumowuje spotkanie pod względem całości, począwszy od przygotowania sali, agend, kart ewaluacji, po wypełnienie zadań zespołu osób funkcyjnych i ewaluatorów. Przedstawia też swoją opinię na temat prowadzenia spotkania przez Toastmastera Wieczoru, zachęcając tym samym do dalszych działań.

Pełnienie tej funkcji wymaga dużego zaangażowania, lecz dzięki temu lider uczy się aktywnego słuchania, a także budowania zespołu i zarządzania ludźmi.

Gramatyk

Nad poprawnością językową czuwa Gramatyk, jest to osoba, której zadaniem jest wyłapywać potknięcia językowe takie jak używanie potocznego języka, czy gwary, podpowiadając jednocześnie jak je zastąpić bardziej poprawnymi zwrotami. Chwali także kwiecistość zwrotów i związków frazeologicznych używanych przez mówców.

Gramatyk ogłasza  także konkurs na „słowo dnia” wybierając często takie, które jest rzadko używane lub trudne do wymówienia, dzięki czemu mówcy mogą wplatając je w swoje mowy nauczyć nas, a także i siebie, czegoś nowego.

Gramatyk podczas spotkania nabywa umiejętności aktywnego słuchania, a także szybkiego zapamiętywania.

Kontroler płynności

Osoba pełniąca tę funkcję używa sygnału dźwiękowego, aby poinformować mówcę na scenie, że użył właśnie dźwięku namysłu, takiego jak „yyy” lub „eee” czy też pojawiła się w jego wypowiedzi niespodziewana pauza.

Takie przerywniki  powodują zaburzenie percepcji wypowiedzi przez  publiczność, dlatego też mówca powinien pracować nad tym by tych dźwięków słyszeć jak najmniej.

Kontroler płynności uczy się skupiać uwagę praktycznie przez całe spotkanie aktywnie słuchając oraz kreatywnie udzielać informacji zwrotnej.

Chronometrażysta

Równie ważna, choć czasem mało doceniana funkcja na spotkaniu, to Chronometrażysta, zadaniem tej osoby jest pilnowanie czasu i sygnalizowanie mówcom, ewaluatorom, czy Toastmasterowi Wieczoru, że zbliża się czas zakończenia wypowiedzi, dzięki czemu spotkanie przebiega zgodnie z ramami agendy przygotowanej wcześniej.

Funkcja ta wymaga skupienia, aktywnego słuchania, kontroli czasu i efektywnego informowania flagami o mijających minutach wypowiedzi. Mówcy zyskują samodyscyplinę i skupiają się na celu swojej wypowiedzi.

Prowadzący Gorące Pytania

Jest pewien fragment spotkania, gdzie Toastmaster Wieczoru jest zastępowany przez innego prowadzącego. Wtedy następuje czas na Gorące Pytania, a osoba, która je prowadzi, ma za zadanie zaprosić na scenę osoby, które tego dnia jeszcze nie występowały, by mogły przełamać swój strach i odpowiadając na zadane im pytanie wygłosić krótką mowę.

Pełnienie tej funkcji daje możliwość rozwinięcia kreatywności podczas wymyślania pytań czy wyboru potencjalnych mówców, pozwala też na naukę zarządzania czasem przeznaczonym na tę część spotkania,.

Gorące Pytania są korzystne także dla osób, które czują się niepewnie na scenie, gdyż podczas tych krótkich wystąpień łatwiej oswoić się ze sceną i później występować publicznie podczas mów przygotowanych.

Oceniający Mowę Ciała

Zadaniem tej osoby jest bacznie przyglądać się mówcy na scenie i notować czy mowa ciała idzie w parze z tym, co słychać z ust mówcy. Na ile panuje on nad swoimi emocjami, jak gestykuluje, czy stosuje wizualizację poprzez umieszczanie na scenie hologramów i w jaki sposób zarządza sceną, czy też swoją osobą na scenie.

Funkcja ta wymaga skupienia oraz znajomości tematu, a informacja zwrotna daje mówcy wskazówki jak panować nad sobą, by być mniej chaotycznym.

Ewaluator

Ewaluator to osoba wyznaczona przez mówcę do podsumowania jego wystąpienia. Zadaniem ewaluatora jest skupienie się na całości wypowiedzi według wskazówek udzielonych przez mówcę przed spotkaniem, a także w oparciu o założenia projektowe z podręcznika realizowanego w danym wystąpieniu.

Dzięki pełnieniu funkcji ewaluatora uczymy się aktywnego słuchania, skupienia na konkretnej osobie i kreatywnego podsumowania danego wystąpienia, ma też za zadanie udzielenie informacji zwrotnej co do tego jak można by było wygłosić mowę jeszcze lepiej.