Motivational Strategies

STRATEGIE MOTYWACYJNE 

Ta ścieżka pomoże Tobie zbudować wizerunek silnego i skutecznego mówcy. Projekty koncentrują się na strategiach budowania relacji z ludźmi, zrozumienia źródeł motywacji oraz zrozumienia swojej inteligencji emocjonalnej. W efekcie, uczysz się bardziej efektywnie wpływać na rozwój grupy oraz motywować siebie samego i innych do podejmowania aktywnych działań. Ścieżka kończy się kompleksowym projektem budowania zespołu, który łączy wszystkie Twoje umiejętności – w tym wystąpienia publiczne. 

Warto wybrać tę ścieżkę jeśl chcesz polepszyć swoją umiejętność motywowania siebie i innych.