Persuasive Influence

PERSWAZYJNY WPŁYW 

Ta ścieżka pomoże budować umiejętności przekonującej komunikacji. Będziesz pracować nad projektami, które skupia się na tym, jak wynegocjować pozytywny rezultat, budując silną komunikacje interpersonalną i umiejętności przemawiania publicznego. Każdy projekt kładzie nacisk na rozwój umiejętności przywódczych w skomplikowanych sytuacjach i tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy zaistniałych wyzwaniach.

Warto wybrać tę ścieżkę jeśli chcesz być bardziej przekonujący i perswazyjny w swojej komunikacji w życiu codziennym i w pracy.