Visionary Communication


WIZJONERSKA KOMUNIKACJA

Dzięki tej ścieżce zwiększysz swoje umiejętności jako strategiczny mówca i lider. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na rozwijaniu umiejętności dzielenia się informacjami z grupą, planowania komunikacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Pisanie mowy i przesyłanie mowy są podkreślane w każdym projekcie. Ta ścieżka kończy się opracowaniem i wprowadzeniem długofalowej wizji osobistej lub zawodowej.

Warto wybrać tę ścieżkę jeśli chce rozwinąć w szczególności swój styl komunikacji w zespole oraz rozwinąć swoją kreatywność.