Leadership Development

ROZWÓJ ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH 

Ścieżka pomoże Tobie budować w szczególności umiejętności liderskie, a m.in. takie, jak zarządzanie czasem, skuteczną komunikację oraz inspirowanie słuchaczy. Duży nacisk kładzie są na organizację planu i prowadzenie zespołu. Ta ścieżka kończy się planowaniem i realizacją wydarzenia, które pozwoli Tobie zastosować wszystko, czego się nauczyłeś. 

Warto wybrać tę ścieżkę, jeśli szykujesz się na stanowisko kierownicze lub chcesz zwiększyć swoją skuteczność jako szefa i lidera.