Ścieżki kompetentnego mówcy i lidera

Do tej pory rozwój w klubach Toastmasters na całym świecie oparty był o dwa podręczniki: Competent Communicator (Kompetentny Mówca) oraz Competent Leader (Kompetentny Lider). Na każdej ze ścieżek realizuje się projekty w celu uzyskania kolejnych poziomów – Brązowego, Srebrnego na ścieżce Kompetentnego Lidera oraz Brązowego, Srebrnego i Złotego na ścieżce Kompetentnego mówcy.

W związku z wypracowaniem nowego programu edukacyjnego Pathways, nie można już podjąć się realizacji powyższych ścieżek. Osoby, które są w trakcie realizacji którejś ze ścieżek, mają czas do czerwca 2020 na ich ukończenie.