Ścieżka podstawowa – kompetentny lider (COMPETENT LEADER -CL)

Pierwsze 10 projektów na ścieżce liderskiej, które zawiera podręcznik Competent Leadership jest przygotowanych dla początkującego lidera. Pełniąc odpowiednie funkcje w klubie członek Toastmasters pracuje nad:

 • Słuchaniem i przywództwem
 • Umiejętnością krytycznego myślenia
 • Umiejętnością dawania oceny zwrotnej
 • Zarządzaniem czasem
 • Planowaniem i wdrażaniem
 • Organizowaniem i delegowaniem zadań
 • Rozwojem innych umiejętności
 • Umiejętnością motywowania zespołu
 • Mentoringiem, doradzaniem
 • Umiejętnością budowania zespołu
 • Rozwojem innych umiejętności

Po realizacji 10 dużych projektów, na które składa się pełnienie funkcji oraz projekty realizowane na rzecz Toastmasters poza spotkaniami, wręczamy odznaczenie Kompetentnego Lidera. Od tej chwili każdy z członków klubu ma możliwość pełnienia kolejnych funkcji wg własnych zainteresowań realizując kolejne podręczniki np. Przywództwo poza klubem. Po uzyskaniu certyfikatu CL, można dalej realizować się na ścieżce liderskiej w programie Zaawansowanego Lidera.