Poniżej przedstawimy listę 25 pytań i odpowiedzi o naszym nowym programie edukacyjnym – Pathways

 1. Dlaczego zmienia się program edukacyjny?

W planie strategicznym z 2010 r. Rada dyrektorów Toastmasters wezwała do rewitalizacji programu edukacyjnego. Zarząd podkreślił potrzebę modernizacji ścieżki komunikacji, a także odnowienia koncentracji na uczeniu się przywództwa na ścieżce przywództwa.

Tradycyjny program edukacyjny od wielu lat obsługuje Toastmasters. Jednak znaczna część ścieżki komunikacji nie była aktualizowana od lat 70. XX wieku. Uczenie się Toastmasters Pathways nie jest odejściem od obecnego programu, ponieważ opiera się na ustalonej podstawie edukacyjnej. Pathways to zmodernizowane doświadczenie edukacyjne dostosowane do zmieniającego się globalnego społeczeństwa. Oferuje więcej korzyści i więcej możliwości uczenia się, rozwoju i realizacji osobistych i zawodowych celów. Masz teraz możliwość rozwinięcia dodatkowych umiejętności, których możesz używać nie tylko w swoim klubie, ale także w pracy lub w społeczności.

 1. Dlaczego Pathways jest dla mnie cenne?

Wiele korzyści dla członków, obejmujące:

– Uczenie się dostosowane do twoich osobistych i zawodowych celów

– Możliwość rozwijania wielu umiejętności istotnych dla rozwijającego się globalnego rynku

– Uznanie osiągnięć edukacyjnych, które pojawią się wcześniej i częściej

– Nowe zasoby technologiczne do ulepszania wystąpień i wspierania ról spotkań

– Dostęp online do materiałów edukacyjnych

– Filmy, które modelują umiejętności, których się uczysz

 1. Kiedy Pathways pojawi się w moim regionie?

Pathways będzie wprowadzane etapami, aby umożliwić zespołowi startowemu Pathways zarządzanie wydajnością programu i wprowadzanie dostosowań w celu odpowiedniego wsparcia członków. Po zakończeniu pierwszego etapu – programu pilotażowego – ścieżki będą rozrzucane po regionie w ośmiu następujących po sobie fazach:

Pilot programowy: Rejon 57

Pilot programowy: Rejon 27

Pilot programowy: Dystrykt 51

Rollout 1: Region 14

Rollout 2: Region 2

Rollout 3: Regiony 6 i 7

Rollout 4: Regiony 10 i 12

Rollout 5: Regiony 3 i 5

Rollout 6: Regiony 1 i 11

Rollout 7: Regiony 4 i 13

Rollout 8: Regiony 8, 9, kluby bez klubu i kluby online

Kolejność wdrażania opiera się na kilku czynnikach, w tym na wielkości regionu, dostępności przetłumaczonych materiałów i zapewnieniu połączenia zarówno regionów międzynarodowych, jak i północnoamerykańskich. Kiedy tylko Pathways opracuje każdy region, nastąpi dwuletni okres przejściowy, w którym tradycyjny program edukacyjny i ścieżki będą działać jednocześnie.

 1. Czy powinienem zaczekać na rozpoczęcie ścieżki lub rozpocząć pracę w tradycyjnym programie edukacyjnym?

Nie czekaj! Praca nad projektami edukacyjnymi Toastmasters zawsze jest korzystna, więc praca w tradycyjnym programie edukacyjnym pomoże ci ulepszyć twoje umiejętności w okresie od teraz do czasu, w którym Pathways przybędą do Twojej dzielnicy. Nauka, którą teraz ukończysz, pomoże ci wnieść o wiele więcej do nowego doświadczenia podczas nauki.

 1. Czy moje osiągnięcia w tradycyjnym programie edukacyjnym są wciąż aktualne w ścieżkach edukacyjnych?

Czy praca, którą wykonałem, w kierunku nagrody edukacyjnej w tradycyjnym transferze programu do Pathways?

Twój postęp w zdobywaniu nagród w tradycyjnym programie edukacyjnym nie będzie można przenieść na Pathways, ponieważ projekty i struktura uczenia się w programach są różne. Nadal masz jednak mnóstwo czasu, aby ukończyć nagrody, które zamierzasz osiągnąć. Kiedy Pathways zostaną przeniesione do dwóch ostatnich regionów – regionów 8 i 9 – nastąpi dwuletni okres przejściowy, aby umożliwić ci ukończenie pracy i przejście do ścieżek.

Uwaga: każda służba, którą ukończyłeś jako lider klubu lub dystryktu, która nie została przyznana w zamian za nagrodę, może zostać wykorzystana do realizacji kolejnej nagrody edukacyjnej w tradycyjnym programie edukacyjnym lub ścieżkach edukacyjnych (w tym przywództwo w klubie, przywództwo okręgowe, sponsor klubu, klub mentor, trener klubowy, program przywództwa młodzieży i mowy).

Czy moje osiągnięcia w tradycyjnym programie edukacyjnym będą nadal rozpoznawane po uruchomieniu Pathways?

Wszystkie osiągnięcia edukacyjne pozostaną częścią Twojego rekordu w Toastmasters International. Kompetentny Mówca (CC), Kompetentny Lider (CL) i inne nagrody zdobyte w tradycyjnym programie edukacyjnym będą zawsze uznawane przez organizację.

Pathways zawierają 10 ścieżek zamiast dwóch ścieżek edukacyjnych, dlatego oznaczenia takie jak CC i CL nie będą częścią nowego programu. Pathways oferuje zupełnie nowy zestaw oznaczeń osiągnięć .

 1. W jaki sposób Pathways zmieniają moje doświadczenie klubowe?

Pathways zaprojektowano tak, aby spotkania klubowe były w centrum Twoich doświadczeń z Toastmasters. Największe zmiany, jakich możesz doświadczyć, to nowe możliwości zwiększenia umiejętności i opanowania dodatkowych kompetencji. Nadal możesz oczekiwać tego samego wsparcia od innych członków klubu i znajomej struktury spotkań klubowych.

 1. Ile jest ścieżek?

Ścieżek jest 10, oto one:

1.Strategie motywacyjne

Mistrzostwo prezentacji

Rozwój przywództwa

Innowacyjne planowanie

Wizjonerska komunikacja

Relacje strategiczne

Dynamiczne przywództwo

Wpływ perswazyjny

Skuteczne coaching

Praca drużynowa

8. Czy na każdej ścieżce są różne poziomy?

Tak. Każda ścieżka składa się z pięciu poziomów rosnącej złożoności. Program jest zaprojektowany w ten sposób, więc zawsze bazujesz na tym, czego nauczyłeś się na poprzednim poziomie. Wszystkie ścieżki nauczania zawierają następujące poziomy:

Poziom 1: opanowanie podstaw

Poziom 2: Poznawanie własnego stylu

Poziom 3: zwiększanie wiedzy

Poziom 4: Budowanie umiejętności

Poziom 5: Demonstracja wiedzy specjalistycznej

 1. Ile projektów znajduje się na ścieżce?

Każda ścieżka ma wymagane i elekcyjne projekty. Rozpoznanie ścieżki osiąga się, gdy członek zrealizuje 14 projektów na wszystkich 5 poziomach – połączenie 10 wymaganych projektów i 4 wybrane projekty z obszernej listy obejmującej różne tematy. Każdy projekt zawiera co najmniej jedno wystąpienie. Chociaż członkowie są zobowiązani do ukończenia 4 projektów do wyboru, mają możliwość uzupełnienia tak wielu, jak by chcieli.

 1. Czy ścieżki są dostępne tylko online?

Pathways daje Ci elastyczność w nauce online lub w druku. Korzystając z internetowego systemu zarządzania uczeniem Base Camp-Pathways, uzyskasz dostęp do atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych, w tym filmów wideo, interaktywnych quizów i działań, informacji zwrotnych i rozpoznawania, przydatnych wskazówek i innych. Wybierz jedną z 10 unikalnych ścieżek edukacyjnych dostępnych online. Jeśli wolisz pracować w druku, wybierz ścieżki dostępne w pełnokolorowych, profesjonalnie oprawionych materiałach.

 1. Co to jest Base Camp?

Base Camp to Twoja internetowa brama do Pathways, w której znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz podczas podróży. Tutaj możesz pracować nad projektami, śledzić swoje postępy, kontaktować się z członkami swojego klubu i wyświetlać odznaki i certyfikaty, które zdobędziesz po drodze. Base Camp zawiera również zasoby, które pomogą Ci w prowadzeniu, w tym filmy, quizy, interaktywne zajęcia i wiele innych.

 1. Czy Base Camp jest łatwy w użyciu?

Tak! Base Camp jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Zespół Pathways przeprowadził testy z użytkownikami wszystkich typów, aby zapewnić, że Base Camp jest łatwy w użyciu i intuicyjny dla wszystkich.

 1. Skąd będę wiedział, która ścieżka jest dla mnie odpowiednia?

Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Pathways za pomocą Base Camp, podejmiesz online ocenę swoich umiejętności, zainteresowań i celów. Gdy skończysz, ocena zaleci trzy ścieżki, które najlepiej pasują do twoich odpowiedzi. Jeśli nie chcesz pracować w zalecanej ścieżce, możesz wybrać dowolną preferowaną ścieżkę.

 1. Czego potrzebuje mój system komputerowy do uruchomienia Base Camp?

Aby zapewnić szybsze prędkości pobierania, minimalne wymagania dla systemu są następujące:

Komputer: 1 GB pamięci RAM, procesor 1 GHz

Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 x 768

Sieć i łączność: 5 Mb / s (zalecane: 8 Mb / s)

Przeglądarka z włączoną TLS 1.1 lub nowszą

Blokowanie wyskakujących okienek jest wyłączone

Obsługa JavaScript

Base Camp jest zgodny z następującymi przeglądarkami:

Microsoft Edge

Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej

Chrome 22.0 lub nowszy

Safari w wersji 7.0 lub nowszej

Mozilla Firefox w wersji 23.0 lub nowszej

Opera w wersji 11 lub wyższej

Uwaga: Jeśli twój system nie spełnia minimalnych wymagań, możesz odczuć dłuższe czasy pobierania.

 1. Kim są menedżerowie Base Camp i jaka jest ich rola?

W przypadku większości klubów wiceprezydent (VPE) przejmie rolę menedżera Base Camp. Menedżer Base Camp pomaga w ułatwianiu postępów poprzez weryfikację wykształcenia, zatwierdzanie wniosków i więcej. W przypadku, gdy VPE nie jest w stanie wykonać tych obowiązków, lub jeśli klub nie ma VPE, obowiązki zarządcy Base Camp będą wypełniane przez prezesa klubu lub sekretarza klubu. Do głównych obowiązków menedżera Base Camp należą:

Przyjmowanie przemówień poza klubem

Sprawdzanie poziomu ukończenia

Monitorowanie postępu członka

Weryfikacja ukończenia projektu dla członków korzystających z materiałów drukowanych

 1. Jak otrzymam uznanie w Ścieżkach?

W Pathways twoje osiągnięcia są często uznawane, ponieważ uznanie zwiększa motywację. Otrzymasz cyfrowe odznaki i certyfikaty podczas przechodzenia przez ścieżkę. Po ukończeniu ścieżki (ścieżek) otrzymujesz wyróżnienie Proficient, co oznacza twoją eksponowaną ekspertyzę. Możesz ukończyć program Mentor Pathways i zdobyć referencje. Ci, którzy chcą więcej osiągnąć, mogą zapoznać się z nagrodą Distiableished Toastmaster (DTM) i programem Distinguished Club (DCP). Odwiedź stronę Osiągnięcia + Nagrody, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Czy wyróżniona nagroda Toastmaster (DTM) nadal będzie istnieć w Pathways? Jeśli tak, czy wymagania różnią się dla uzyskania DTM w ścieżkach?

Tak, nadal możesz zdobyć nagrodę DTM w ścieżkach edukacyjnych i nadal będzie to najwyższy poziom osiągnięć edukacyjnych w Toastmasters.

Nowe wymagania dotyczące nagrody DTM będą następujące:

– Ukończ dwie unikalne ścieżki nauczania.

– Służyć jako oficer klubu przez 12 miesięcy. (Jeśli twój klub ma sześciomiesięczne kadencje dla oficerów, możesz spełnić ten wymóg, dwukrotnie służąc jako oficer klubu, ale nie musisz tego robić w kolejnych kategoriach).

– Służyć jako mentor lub trener klubu

– Służyć jako sponsor klubu lub prowadzić program Speechcraft lub Youth Leadership.

– Przez rok pełni funkcję oficera dystryktu.

– Ukończ projekt DTM. (Członkowie są zobowiązani do stworzenia i wdrożenia projektu własnego projektu, w którym wykazują się umiejętnościami i wiedzą, którą zdobyli.)

18. Jak zmieni się program Distinguished Club (DCP) w ścieżkach?

Podobnie jak w obecnym programie, Pathways oferuje 10 celów DCP (sześć celów edukacyjnych i cztery cele inne niż edukacyjne). Podczas gdy sześć celów edukacyjnych w Pathways różni się od sześciu celów w obecnym DCP, działają one podobnie.

Na przykład piąta ścieżka Pathways – jeden członek, który ukończył poziom 4 na ścieżce edukacyjnej – pozwoli Twojemu klubowi uzyskać taką samą kwotę kredytu DCP, co obecny piąty cel: jeden członek, który zarabia CL, ALB, ALS lub DTM. Twój klub może spełnić sześć celów edukacyjnych, stosując kryteria ścieżki, aktualne kryteria lub kombinację celów z obu programów.

Rozpoczyna się dwuletni okres przejściowy, rozpoczynający się w momencie, gdy ścieżki przechodzą w ostatni region. W tym czasie bieżący format DCP będzie działać jednocześnie z formatem Pathways DCP. Będziesz miał dużo czasu, zanim Twój klub będzie musiał formalnie przyjąć kryteria DCP Pathways. Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat DCP w ścieżkach.

 1. Jakie są koszty związane z Pathways?

Twoje stałe składki członkowskie pokrywają koszty pierwszej ścieżki, jednak jeśli wybierzesz opcję materiałów drukowanych na swoją ścieżkę, zostanie naliczona opłata za wydrukowanie w wysokości 25 USD. Koszt dodatkowej ścieżki wynosi 20 USD, a jeśli zdecydujesz się pracować z drukowanymi materiałami, obowiązuje również opłata za wydrukowanie w wysokości 25 USD.

Jeśli pracujesz na jednej ścieżce i decydujesz się przejść na inną ścieżkę, nie musisz płacić dodatkowych 20 USD, o ile dokonasz wymiany w ciągu 30 dni od pierwotnego zakupu. Opłata w wysokości 25 USD, którą zapłacisz za ścieżkę z drukowanymi materiałami, nie podlega zwrotowi. Pamiętaj: zawsze możesz wydrukować kopie materiałów Pathways na własną rękę, bez żadnych opłat. Jeśli jesteś zapisany do Pathways online, możesz wydrukować dowolny z materiałów w Base Camp.

Czy nadal muszę płacić nową składkę członkowską teraz, gdy w ścieżkach nie ma podręczników dotyczących kompetencji (CC) lub przewodnictwa właściwego (CL)?

Tak. Chociaż nowi członkowie nie otrzymają fizycznego zestawu, gdy zaczną w ścieżkach, nowa opłata członkowska pokrywa koszty przetwarzania członkostwa, twoją pierwszą ścieżkę i dostęp do Base Camp i jego zasobów.

Jeśli wybiorę ścieżkę online, co oznacza, że ​​moje materiały do ​​nauki są cyfrowe, dlaczego nadal muszę płacić za ścieżki, jeśli nie otrzymuję podręczników i innych materiałów drukowanych?

Podczas gdy prawdą jest, że członkowie, którzy wybiorą ścieżkę w Base Camp, nie otrzymają fizycznych podręczników ani materiałów, Pathways daje dostęp do bogatszej oferty nauki, obejmującej 10 ścieżek do wyboru, ponad 300 praktycznych umiejętności do nauki i dogłębnego szkolenia zasoby, które pomogą Ci na każdym kroku. Ponadto nadal istnieją koszty związane z utrzymaniem doświadczenia w zakresie uczenia się, w tym licencjonowania oprogramowania, wsparcia i stałego rozwoju edukacyjnego.

Opłacam składki dwa razy w roku. Dlaczego nie otrzymuję nowej ścieżki za każdym razem, gdy płacę składki?

Obowiązki obejmują twoje bieżące członkostwo, a także usługi świadczone dla ciebie, twojego klubu i twojej dzielnicy. W Pathways każdy nowy członek otrzymuje jedną darmową ścieżkę, tak jak otrzymałeś instrukcję Kompetentnej Komunikacji (CC) i Kompetentnego Przywództwa (CL) bez żadnych dodatkowych kosztów, gdy wstąpiłeś do tradycyjnego programu edukacyjnego. Dodatkowe ścieżki należy zakupić osobno w ścieżkach, podobnie jak w tradycyjnym programie edukacyjnym, który wymaga zapłacenia za dodatkowe podręczniki poza CC i CL.

Czy po zakupie dodatkowej ścieżki drukowania muszę ponownie zapłacić opłatę za materiały? Czy muszę też zapłacić opłatę transportową za każdą ścieżkę?

Za każdym razem, gdy kupisz ścieżkę wydruku, płacisz opłatę za materiały. Opłata ta pokrywa koszty materiałów i wysyłki. Koszt wysyłki jest wliczony w opłatę za materiały.

 1. Ile czasu zajmie mi załadowanie projektów w Base Camp?

Prędkości internetowe różnią się w zależności od dostawcy usług internetowych i kraju, w którym mieszkasz. Niektóre projekty w programie Base Camp dłużej się ładują niż inne, w zależności od rozmiaru (na przykład projekty z filmami będą trwały dłużej niż te, które nie są dostępne).

Jeśli Twój system nie spełnia minimalnych wymagań, możesz się spodziewać dłuższych czasów ładowania. Aby zapewnić szybsze pobieranie, twój system powinien mieć co najmniej 5 megabitów na sekundę pod względem szybkości sieci i łączności. Zalecana prędkość to 8 megabitów na sekundę.

 1. Ile mam darmowych ścieżek?

Masz prawo do maksymalnie dwóch wolnych ścieżek, jeśli należysz do więcej niż jednego klubu. Aby zakwalifikować się do drugiej bezpłatnej ścieżki, musisz już być członkiem wielu klubów, gdy Ścieżki pojawią się w Twoim regionie. Dołączenie do dodatkowych klubów po ścieżkach jest dostępne dla ciebie, nie kwalifikuje Cię do drugiej bezpłatnej ścieżki.

 1. Co to jest polityka zwrotów Pathways?

Zasady dotyczące zwrotów Pathways są następujące:

 1. Nie ma zwrotu kosztów materiałów edukacyjnych lub niestandardowych przedmiotów (np. Przedmiotów grawerowanych, certyfikatów). Wszystkie inne przedmioty mogą zostać zwrócone w celu uzyskania zwrotu, o ile członek skontaktuje się z Toastmasters International w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki; po 30 dniach nie można zainicjować zwrotu. Zwrócone produkty muszą być w zupełnie nowym stanie.
 2. Materiały edukacyjne i wszystkie inne niezindywidualizowane przedmioty można wymieniać, o ile członek skontaktuje się z Toastmasters International w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Wymiany ścieżek w procesie uczenia się Pathways są ograniczone do jednej ścieżki na członka na rok programu. Po 30 dniach nie można zainicjować wymiany.
 3. Nowy element wymiany musi zostać wybrany w momencie dokonywania wymiany; członkowie nie otrzymują „kredytu”, aby wybrać nowy przedmiot w późniejszym czasie.
 4. Za każdym razem, gdy przedmiot zostanie zwrócony lub wymieniony, w tym również w przypadku wymiany z powodu uszkodzenia lub błędu wysyłki, firma Toastmasters International zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu oryginalnego przedmiotu do firmy Toastmasters International i / lub zażądania zdjęcia szkody. . Kiedy uszkodzony przedmiot musi zostać odesłany do Toastmasters International, przedmiot wymiany, jeśli ma zastosowanie, zostanie wysłany po otrzymaniu zwróconego przedmiotu w Centrali Światowej.
 5. W przypadku wymiany spowodowanej niepoprawnym lub uszkodzonym przedmiotem, gdy członek je otrzyma, przedmiot (y) zostaną wymienione bezpłatnie dla członka. W zależności od lokalizacji członka, Toastmasters International może dostarczyć etykietę zwrotną dla członka do użycia lub zwrotu kosztów członkowi po poniesieniu przez niego kosztów.
 6. Kiedy przedmioty zostaną zwrócone do firmy Toastmasters International za zwrot lub wymianę, która nie wynika z błędu wysyłki lub uszkodzenia, członek zapłaci:
 7. Koszt wysyłki oryginalnego przedmiotu z powrotem do Centrali Światowej we wszystkich przypadkach.
 8. Koszt wysyłki nowego produktu do członka, w przypadku wymiany.
 9. Opłata w wysokości 25, którą członkowie płacą przy zamawianiu ścieżki w druku, nie podlega zwrotowi, nawet jeśli członek wymienia ścieżkę wydruku ścieżki online. (Dotyczy tylko materiałów Pathways).
 10. Kiedy ścieżka online zostanie dodana do transkrypcji Base Camp członka jako część wymiany, członek otrzyma zaliczkę w transkrypcji dla każdego projektu poziomu 1, który był już ukończony w ścieżce, którą powraca członek. (Dotyczy tylko materiałów Pathways).
 11. Materiały edukacyjne należą do osoby, dla której zostały zamówione; nie można ich przenosić między członkami.

23. Czy Pathways oferują dostępne materiały edukacyjne dla osób niedowidzących?

Materiały Pathways nie są jeszcze dostępne w przystępnym formacie; jednak rozwiązanie jest w fazie rozwoju.

 1. Czy mogę kupić certyfikat podarunkowy Toastmasters, aby kupić ścieżkę?

Certyfikaty podarunkowe Toastmasters International są przeznaczone wyłącznie dla towarów marki Toastmasters. Materiały edukacyjne Pathways nie są dostępne do zakupu przy użyciu bonu podarunkowego.

 1. W jaki sposób kluby Gavel będą działać w ścieżkach?

Kluby Gavel nie zostały jeszcze zintegrowane z Pathways; jednak rozwiązanie jest w fazie rozwoju.